Stormschade

10 Maart 2019 heeft het weer flink gestormd hier in de regio.

Vandaar dit artikel, waarin van alles terug te vinden is over stormschade.

Schade aan uw huis door storm is meestal gewoon verzekerd op de opstalverzekering. Maar wat vergoedt de verzekeraar in dat geval?

Vanaf windkracht 7 kan een woning al aardig beschadigd raken. Zo’n stevige wind komt jaarlijks tientallen keren voor. Terwijl het KNMI doorgaans pas van storm spreekt bij windkracht 10, hanteren verzekeraars de norm ’14 meter per seconde’, wat neerkomt op ongeveer windkracht 7.

Je kunt een boom op uw huis of de garage krijgen. En met een flinke boom gaat het dan natuurlijk gelijk om een omvangrijke schade. Maar kijkend naar het dak van de woning, kan het in het ene geval gaan om een paar weggewaaide dakpannen en in het andere geval om een compleet weggewaaid dak.

Maar wat te denken van schade die mede wordt veroorzaakt door een dommigheidje? Je doet de garagedeur bijvoorbeeld niet goed dicht, de stormwind slaat er onder en de deur raakt volledig ontwricht? Indien dat gebeurt door een wind van minimaal 14 meter per seconde is ook dat gewoon stormschade.

Om te bepalen of er van storm sprake is geweest vraagt de verzekeraars eigenlijk altijd de gegevens op van het KNMI. Minimaal 14 meter per seconde? Dan is het storm geweest. Daar zal dus zelden over gediscussieerd hoeven te worden.

Wat dan over blijft is de vraag welke schadevergoeding uitgekeerd moet worden.

Houd rekening met een verhoogd eigen risico

Voor stormschade geldt standaard een verhoogd eigen risico. Meestal een percentage van de verzekerde som. Een eigen risico dat dan vaak ook nog gemaximeerd wordt op een paar honderd euro.

Bij de meeste maatschappijen waarmee wij werken is het eigen risico voor stormschade 2 ‰ van de verzekerde som, met een minimum van € 250,- en een maximum van € 450,-. Dit kan het redelijk overzichtelijk maken. Daardoor komen een paar verschoven dakpannen vaak niet voor vergoeding in aanmerking, maar de wat grotere stormschades wel.

Klaverblad hanteert bij Royaaldekking een eigen risico van € 250,- bij stormschades en bij Unigarant is erin dat geval geen eigen risico.

Soms is het mogelijk het eigen risico af te kopen. Of dit bij u ook het geval is, en wat de meerpremie bedraagt, is zo niet te zeggen. Neem hiervoor contact op met ons kantoor.

Een huurwoning en stormschade

Schade aan de woning moet u melden bij de eigenaar van de woning. De schutting, als deze zelf aangekocht en geplaatst is, is verzekerd op de inboedelverzekering als zijnde  huurdersbelang. Een schutting wordt vaak samen met de buren gezet, dus is de helft van de schutting dan verzekerd.

Maak foto’s van de schade

Het is altijd van belang om verdere schade te beperken. Zijn er dus dakpannen verdwenen sluit dan het dak zo snel mogelijk af. Ligt er regenwater op het parket, dweil het zo snel mogelijk op. Alles is van belang om verdere schade te voorkomen.

Maar let op! Alvast opruimen wordt afgeraden. Lijkt het toch nodig, overleg het dan eerst met de verzekeraar. En maak dan vooral foto’s van de situatie. Want met de foto’s kun je aantonen hoe groot de schade was.

Meld schade zo snel mogelijk

Bij stormschade kan snel handelen belangrijk zijn. Je wilt bijvoorbeeld voorkomen dat regenwater het huis binnen kan dringen en nog meer schade veroorzaakt. Meld de schade daarom zo snel mogelijk. Dan kunnen we samen overleggen wat van belang is om de schade zo correct mogelijk vergoed te krijgen.

Wij vragen in ieder geval, om foto’s en een begroting van de schade mee te sturen en gaan daarna in overleg met de verzekeraar.