Lilianne

Lilianne van Aert
Het archief van Stultiëns Assurantiën digitaliseert! Geleidelijk aan worden de archiefkasten leger, dankzij Lilianne. Zij scant documenten in en zorgt dat deze goed geordend en altijd terugvindbaar, digitaal opgeborgen zijn. Actuele zaken gaan meer en meer digitaal, maar er zijn nog altijd brieven en andere officiële documenten die op papier verstuurd worden of beschikbaar moeten zijn. Ook die moeten digitaal bewaard worden en ook daarvoor zorgt Lilianne.

Zij is er alle ochtenden.