Kun jij besparen op je overlijdensrisicoverzekering?

De premies van overlijdensrisicoverzekeringen (afgekort orv’s) zijn jarenlang flink gedaald. In veel gevallen zijn de premies de helft minder dan 10 of 20 jaar geleden. Heb jij jouw orv nog niet overgesloten? Dan kan het lonen om te onderzoeken of je dat alsnog moet doen.

Als het al wat langer geleden is dat je de verzekering hebt afgesloten, is de kans reëel dat je kunt besparen op de premie van jouw orv. Dat geldt zeker als je een man bent. Tot 2013 moesten mannen namelijk meer premie betalen omdat zij gemiddeld minder oud worden dan vrouwen. Verzekeraars mogen daar nu geen verschil meer in maken.

Een overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een uitkering als je voor een bepaalde datum overlijdt. Dit bedrag (het verzekerde kapitaal) kunnen jouw nabestaanden bijvoorbeeld gebruiken om de hypotheek (deels) af te lossen of om inkomensverlies op te vangen.

Gezondheidsverklaring

Als je jouw orv wilt oversluiten, moet je opnieuw een gezondheidsverklaring invullen. Die wordt beoordeeld door een medisch adviseur. Op basis van diens advies kan de verzekeraar aansluitend om een medische keuring vragen.

Mocht je inmiddels kwalen hebben die je eerder niet had, dan kan dat effect hebben op de hoogte van de nieuwe premie. Maar zelfs dan bestaat de kans dat je voordeliger uit bent dan nu.

Orv kan versleuteld of verpand zijn

Een orv kan onderdeel zijn van een spaar- of beleggingsverzekering. Het oversluiten van zo’n versleutelde orv is best ingewikkeld en lang niet altijd voordelig. Dat komt omdat je dan ook jouw spaar- of beleggingsverzekering opnieuw moet afsluiten.

Datzelfde kan gelden als jouw orv is gekoppeld aan de hypotheek. Een verpande orv, zoals dat heet, is het onderpand voor de hypotheeklening. Daardoor kun je de verzekering meestal niet zomaar oversluiten. Een Erkend Financieel Adviseur kan je er meer over vertellen.

Ik help je graag

Wil jij weten of je kunt besparen op de premie van jouw overlijdensrisicoverzekering? Neem dan eens contact met me op. Ik help je graag om te onderzoeken of jouw premie omlaag kan en of het verzekerde bedrag nog past bij jouw wensen.

Mag een verzekeraar zomaar de premie verhogen?

Verzekeraars hebben de mogelijkheid om premieverhogingen door te voeren als ze te weinig aan premie ontvangen. Mag dat zomaar of gelden er regels voor? 

Verzekeraars hebben voor schadeverzekeringen de mogelijkheid om per de premievervaldatum voor het nieuwe verzekeringsjaar een hogere premie in rekening te brengen. Maar daar hoef je natuurlijk niet mee akkoord te gaan. Je kunt overstappen naar een andere verzekeraar.

Een voorwaarde is wel dat de verzekeraar de verzekeringsnemer tijdig en correct informeert. ​

Mogen verzekeraars de premie met tientallen procenten verhogen?
Ja, dat mag. Een voorwaarde is wel dat de verzekeraar de verzekeringsnemer tijdig en correct informeert. Een verzekeraar die onvoldoende premie ontvangt om de schadelasten en de kosten te dragen, mag de premie in het nieuwe verzekeringsjaar aanpassen. Verhogingen van tientallen procenten kunnen onredelijk aanvoelen, maar volgens een uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) mag het. Dit mag bij verlenging van de polis, maar ook bij het claimen van veel schades op de betreffende verzekering. 

Waar hadden de uitspraken van het Kifid betrekking op?
In beide gevallen ging het om de verzekeraar Centraal Beheer. In het eerste geval ging het om een jaarpremie die ruim verdubbelde en in het tweede geval ging het om een jaarpremie die bijna verdubbelde. De verzekeringnemers die het betrof hebben een klacht ingediend bij het Kifid. Niet alleen omdat de premie verdubbelde of bijna verdubbelde, maar ook omdat de verzekeraar de verhoging niet goed kon toelichten. 

De verzekeraar mag de premie eenzijdig verhogen
Per de premievervaldatum gaat er een nieuw verzekeringsjaar in. In het nieuwe verzekeringsjaar mag de verzekeraar de premie verhogen. Dat hoeft niet in overleg met de verzekeringsnemer, dat kan eenzijdig gebeuren. De verzekeraar moet het ruim van tevoren aangeven, om je de mogelijkheid te geven om een andere verzekeraar te zoeken. De verzekeringsnemer die niet akkoord is met de premieverhoging, kan de verzekering opzeggen. Dus er is geen noodzaak om te blijven bij dezelfde verzekeraar.

Vergelijk op premie en voorwaarden
Voert jouw verzekeraar een verhoging door in de premie? Dit is een goede aanleiding om jouw huidige schadeverzekering te vergelijken met wat andere verzekeraars bieden. Het vergelijken doe je niet alleen op premie, maar ook op de voorwaarden. Je wilt namelijk niet besparen op verzekeringen ten laste van de kwaliteit. Bij schade moet je op de dekking in de verzekering kunnen vertrouwen. Maar soms kun je echt besparen op verzekeringen zonder in te leveren op de kwaliteit. 

We gaan je daar graag bij helpen

Je kunt altijd langskomen, of contact opnemen, dit kan telefonisch, via e-mail of de App.

Hypotheek 2020: wat is er veranderd?

We zijn er inmiddels aan gewend: met de komst van een nieuw jaar verandert er ook weer het een en ander in de hypotheekregels. In dit artikel hebben we de belangrijkste veranderingen voor de hypotheek in 2020 voor je op een rij gezet.

Maar we beginnen met iets wat niet verandert: ook in 2020 kun je hooguit 100% van de waarde van je huis financieren met een hypotheek. Bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting en makelaarskosten, moet je dus van je spaargeld betalen.


Tweeverdieners met een laag inkomen kunnen in 2020 een hogere hypotheek afsluiten en ook de NHG-grens gaat omhoog


Energiebesparende maatregelen
Er is één uitzondering op die regel: als je energiebesparende maatregelen treft, mag je meer lenen. Je inkomen moet dan wel tenminste €33.000 bruto per jaar zijn. In dat geval mag je maximaal 6% van de woningwaarde extra lenen om energiebesparende maatregelen mee te bekostigen.
Wil je een nul-op-de-meterwoning? Dan kun je daarvoor in 2020 minder lenen via jouw hypotheek. In 2019 was het extra bedrag nog € 25.000, nu nog maar € 15.000. Gelukkig zijn er nog steeds voldoende alternatieve leenmogelijkheden om alsnog je woning energiebesparend te maken.

Tweeverdieners
Zijn jullie tweeverdieners? Dan bestaat de kans dat jullie volgend jaar meer mogen lenen voor jullie huis. In 2020 telt het inkomen van de minst verdienende partner namelijk voor 80% mee om de woonquote vast te stellen. De woonquote is het deel van het gezamenlijke inkomen dat jullie mogen besteden aan woonlasten. Nu telt nog slecht 70% van het laagste inkomen mee.


Kostengrens NHG omhoog
Sinds 2017 is de kostengrens voor NHG-hypotheken gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs over de maanden juni, juli en augustus van het jaar ervoor. In 2019 was die € 309.203. Daarom stijgt de maximale hypotheek met NHG per 1 januari 2020 naar € 310.000.


Hypotheekrenteaftrek
De rente die je betaalt over je hypotheekschuld mag je van de Belastingdienst aftrekken van je inkomen. Daardoor hoef je minder belasting te betalen. Sinds 2014 wordt de maximale aftrek van hypotheekrente elk jaar met een half procent verlaagd. Vanaf 2020 gaat dat aanzienlijk sneller: nu mag je nog maximaal 46% van de betaalde hypotheekrente aftrekken. Als je meer dan € 68.507 verdient, ga je dat dus in je portemonnee voelen.


Meer informatie
Heb je een vraag over dit artikel of wil je weten of jouw bestaande – of nieuwe – hypotheek wel 2020-proof is? Neem dan gerust even contact met ons op. Als Erkend Financieel Adviseur zijn we expert op het gebied van hypotheken en financiën. Wij helpen je graag verder.

Stormschade

10 Maart 2019 heeft het weer flink gestormd hier in de regio.

Vandaar dit artikel, waarin van alles terug te vinden is over stormschade.

Schade aan uw huis door storm is meestal gewoon verzekerd op de opstalverzekering. Maar wat vergoedt de verzekeraar in dat geval?

Vanaf windkracht 7 kan een woning al aardig beschadigd raken. Zo’n stevige wind komt jaarlijks tientallen keren voor. Terwijl het KNMI doorgaans pas van storm spreekt bij windkracht 10, hanteren verzekeraars de norm ’14 meter per seconde’, wat neerkomt op ongeveer windkracht 7.

Je kunt een boom op uw huis of de garage krijgen. En met een flinke boom gaat het dan natuurlijk gelijk om een omvangrijke schade. Maar kijkend naar het dak van de woning, kan het in het ene geval gaan om een paar weggewaaide dakpannen en in het andere geval om een compleet weggewaaid dak.

Maar wat te denken van schade die mede wordt veroorzaakt door een dommigheidje? Je doet de garagedeur bijvoorbeeld niet goed dicht, de stormwind slaat er onder en de deur raakt volledig ontwricht? Indien dat gebeurt door een wind van minimaal 14 meter per seconde is ook dat gewoon stormschade.

Om te bepalen of er van storm sprake is geweest vraagt de verzekeraars eigenlijk altijd de gegevens op van het KNMI. Minimaal 14 meter per seconde? Dan is het storm geweest. Daar zal dus zelden over gediscussieerd hoeven te worden.

Wat dan over blijft is de vraag welke schadevergoeding uitgekeerd moet worden.

Houd rekening met een verhoogd eigen risico

Voor stormschade geldt standaard een verhoogd eigen risico. Meestal een percentage van de verzekerde som. Een eigen risico dat dan vaak ook nog gemaximeerd wordt op een paar honderd euro.

Bij de meeste maatschappijen waarmee wij werken is het eigen risico voor stormschade 2 ‰ van de verzekerde som, met een minimum van € 250,- en een maximum van € 450,-. Dit kan het redelijk overzichtelijk maken. Daardoor komen een paar verschoven dakpannen vaak niet voor vergoeding in aanmerking, maar de wat grotere stormschades wel.

Klaverblad hanteert bij Royaaldekking een eigen risico van € 250,- bij stormschades en bij Unigarant is erin dat geval geen eigen risico.

Soms is het mogelijk het eigen risico af te kopen. Of dit bij u ook het geval is, en wat de meerpremie bedraagt, is zo niet te zeggen. Neem hiervoor contact op met ons kantoor.

Een huurwoning en stormschade

Schade aan de woning moet u melden bij de eigenaar van de woning. De schutting, als deze zelf aangekocht en geplaatst is, is verzekerd op de inboedelverzekering als zijnde  huurdersbelang. Een schutting wordt vaak samen met de buren gezet, dus is de helft van de schutting dan verzekerd.

Maak foto’s van de schade

Het is altijd van belang om verdere schade te beperken. Zijn er dus dakpannen verdwenen sluit dan het dak zo snel mogelijk af. Ligt er regenwater op het parket, dweil het zo snel mogelijk op. Alles is van belang om verdere schade te voorkomen.

Maar let op! Alvast opruimen wordt afgeraden. Lijkt het toch nodig, overleg het dan eerst met de verzekeraar. En maak dan vooral foto’s van de situatie. Want met de foto’s kun je aantonen hoe groot de schade was.

Meld schade zo snel mogelijk

Bij stormschade kan snel handelen belangrijk zijn. Je wilt bijvoorbeeld voorkomen dat regenwater het huis binnen kan dringen en nog meer schade veroorzaakt. Meld de schade daarom zo snel mogelijk. Dan kunnen we samen overleggen wat van belang is om de schade zo correct mogelijk vergoed te krijgen.

Wij vragen in ieder geval, om foto’s en een begroting van de schade mee te sturen en gaan daarna in overleg met de verzekeraar.

Eigen App

Het is lang geleden dat we iets van ons hebben laten weten. Er is wel heel veel gebeurd sinds het laatste nieuwsbericht.

Zo zijn we samengevoegd met Meylemans Assurantiën uit Ossendrecht en is het personeelsbestand uitgebreid.

Sinds kort hebben we onze eigen App, waarmee wijzigingen (adres, auto, geboorte, overlijden) kunnen worden doorgegeven en schades gemeld. Ook WhatsApps kunnen vanuit de app gemakkelijk verstuurd worden.
Er is een tab ‘Mijn polismap’, waarmee u mijn polismap bij Nh1816, Voogd en Voogd of bij Stultiëns Assurantiën kunt inzien. Hiervoor zijn wel inlogcodes nodig. Als u deze niet (meer) weet, kunt u contact met ons opnemen.

In Google play of de Appstore is de Assurantie App te vinden, deze kan gedownload en geïnstalleerd worden. Voor de eerste maal zoekt en selecteert u ons kantoor.
Hierna wordt de app standaard geopend als de app van ons kantoor.

Natuurlijk blijven we tijdens kantooruren ook telefonisch of op kantoor bereikbaar.

VerzekeringsApp Nh1816 vernieuwd

Per 9 mei de vernieuwde VerzekeringApp
Onduidelijkheid over verzekeringen. Daar maakt de vernieuwde VerzekeringApp een einde aan. Die is vanaf 9 mei voor iOS en Android beschikbaar of te updaten voor smartphone en tablet.

Met de app hoeven Nh1816 verzekerden niets meer te missen en hebben zij 24/7 overzicht en controle over hun verzekeringen.

http://vicinity.picsrv.net/4562/0/1849/appstore_logo.jpg  http://vicinity.picsrv.net/4562/0/1850/Get_it_on_Google_Play_logo.jpg

Wat is er nieuw?
Wij hebben de gehele app vernieuwd. Daarbij zijn bestaande functies verbeterd en nieuwe functies toegevoegd. Hieronder een overzicht van de veranderingen.

Verbeterd

 • Nieuw design
 • Mijn polissen inzichtelijker
 • Meer informatie over de adviseur beschikbaar
 • Groene kaart
 • Hulp bij het melden van schade

Nieuw

 • Schade melden via mijn polissen
 • Schadeherstellers vinden
 • Preventietips
 • Over Nh1816
 • Gebruikersvoorwaarden
 • Social media koppeling voor de adviseurs
 • Vraag advies via de App

Na lancering zullen wij de vernieuwde app blijven updaten met verbeteringen of nieuwe functies.

Heb je suggesties, tips of eventueel problemen met de app? Vul dan ons feedbackformulier in.

Eindigen tijdelijke verhoging op de reisverzekering Griekenland door Nh1816

Nh1816 stopt per direct met de tijdelijke verhoging op Geld en cheques dekking voor bestemming Griekenland
geplaatst op:  21-07-2015

Begin juli verhoogde Nh1816 tijdelijk haar ‘geld en cheques’ dekking op de doorlopende reisverzekering met € 1.250,-. Dit om haar verzekerden tegemoet te komen die in Griekenland verblijven.

Het reisadvies voor Griekenland om voldoende contant geld mee te nemen is komen te vervallen. Nu de rust is teruggekeerd, de banken weer open zijn en regulier geld kan worden opgenomen is de extra dekking niet meer noodzakelijk.

De tijdelijke verhoging met € 1250,- komt per direct te vervallen.

•    De regeling is beëindigd voor iedereen die vanaf 22 juli op vakantie gaan.
•    Wij adviseren wel om de standaard contant geld dekking te verhogen naar € 750,-.

Reisbestemming Griekenland: Nh1816 verhoogt tijdelijk Geld en Cheques dekking op doorlopende reisverzekering.

Het actuele reisadvies voor Griekenland is om voldoende contant geld mee te nemen om alle kosten van het verblijf in Griekenland te kunnen voldoen.

Bij Nh1816 is op de doorlopende reisverzekering contant geld standaard meeverzekerd voor € 250,-. Als de aanvulling geld en cheques is afgesloten dan bedraagt de dekking € 750,-.

Gelet op de huidige situatie in Griekenland verhogen wij deze dekking tijdelijk met € 1250,-.

Dit betekent

 • dat de standaard dekking tijdelijk € 1500,- per reis bedraagt voor alle verzekerden tezamen bij verlies of diefstal van contant geld;
 • dat als de aanvulling ‘geld en cheques’ is meeverzekerd, de dekking tijdelijk € 2000,- per reis bedraagt voor alle verzekerden tezamen bij verlies of diefstal van contant geld.

Voor deze verhoging is geen extra premie verschuldigd.

De verhoging geldt alleen:

 • op de doorlopende reisverzekering;
 • bij verblijf op een reisbestemming in Griekenland.

In geval van schade

 • moet verzekerde kunnen aantonen dat hij/zij contant geld bij zich had (bijvoorbeeld door middel van een pinbewijs/bankafschrift) en
 • moet er aangifte zijn gedaan bij de lokale politie.

Uiteraard informeren wij je als deze tijdelijke maatregel komt te vervallen.

Ook als we bericht krijgen van andere maatschappijen waar we mee werken, houden we u op de hoogte.

Reisadvies Griekenland en Tunesie

griekenland-algemeen

De gebeurtenissen in Griekenland en Tunesië staan in het middelpunt van de belangstelling.
Wij ontvangen vragen over welke invloed die gebeurtenissen hebben voor met name de doorlopende reisverzekering van verzekerden. Vandaar deze informatie.

Griekenland
Voor Griekenland heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken geen negatief reisadvies gegeven.

Door de onzekere situatie rondom de euro in Griekenland, adviseren reisorganisaties Nederlandse toeristen voldoende contanten mee naar Griekenland te nemen. Mogelijk is pinnen bij Griekse geldautomaten binnenkort niet meer of maar beperkt mogelijk. Reisorganisatie Corendon heeft al laten weten dat hun reizigers bij de reisleiding kunnen ‘pinnen’. Misschien volgen andere touroperators dit voorbeeld. Vraag informatie bij je reisorganisatie.

Omdat er met meer geld gereisd wordt, is het verstandig de standaard geld en cheques dekking van € 250,- op de doorlopende reisverzekering te verhogen naar bijvoorbeeld € 750,-. Op reis is het verstandig om het geld te verdelen over de verschillende reizigers (gezinsleden) en over verschillende portefeuilles. En om, als dat mogelijk is, ter plaatse van een kluisje gebruik te maken.

Tunesië
Voor bepaalde delen van Tunesië heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen/tunesie wel een negatief reisadvies afgegeven.

Dat betekent dat een geboekte reis naar een dergelijke bestemming alleen via het ANVR noodfonds geannuleerd kan worden en de reissom kan worden terugbetaald. Op voorwaarde dat de reis is geboekt bij een ANVR aangesloten reisorganisatie.

Een annulering van een reis naar een bestemming met een negatief reisadvies, kan niet op de annuleringsverzekering geclaimd worden.

Besluit een verzekerde naar een bestemming te reizen waarvoor een negatief reisadvies geldt, dan verleent de doorlopende reisverzekering geen dekking.

Heb je vragen of opmerkingen over de inhoud van dit bericht, neem dan even contact met ons op.

Bron: Nieuwsbrief Nh1816

Weet u dat wij ook in hypotheken adviseren?

Te koop

Doen jullie dan ook in hypotheken?  

U kent ons advieskantoor misschien vooral vanuit de schadeverzekeringen die we voor u en vele andere huishoudens in deze regio regelen. Maar weet u dat we veel meer doen dan alleen schadeverzekeringen? Zo adviseren we onze relaties ook bijvoorbeeld over hypotheken. Dat kan u veel voordelen bieden. Want omdat we onafhankelijk zijn, kunt u er zeker van zijn dat we de hypotheken van veel verschillende aanbieders naast elkaar leggen en voor u de beste hypotheek weten te selecteren.

Een hypotheekadvies bestaat uit veel aspecten  

Bij een optimaal hypotheekadvies komt veel aan de orde. U wilt immers uw hypotheek ook op langere termijn kunnen betalen en tegelijk plezierig kunnen leven. Daarom toetsen we niet alleen wat de maximale hypotheeklening voor u kan zijn, maar nog veel meer wat de optimale hypotheekhoogte is. Soms is het namelijk beter om juist iets minder te lenen dan wat er maximaal mogelijk is. Ook kijken we goed naar de bestendigheid van uw inkomen en dat van uw partner en kijken we naar de risico’s van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden en hoe we die risico’s waar wenselijk kunnen afdekken. Daarnaast beoordelen we de betaalbaarheid van de hypotheek als bijvoorbeeld uw kinderen gaan studeren of als u met pensioen gaat. En vanzelfsprekend adviseren we u over de beste hypotheekvorm en selecteren we voor u de beste aanbieder met de beste voorwaarden (zoals bijvoorbeeld de mate waarin u boetevrij extra mag aflossen).

Vanzelfsprekend kijken we ook naar de meest aantrekkelijke rente-aanbiedingen en helpen we u bij uw keuze tussen een korte of juist een lange rentevaste periode.

Kortom, met een hypotheekadvies van ons bent u verzekerd van plezierig wonen in uw eigen huis. Wilt u een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek, neem dan contact met ons op.