Zakelijk

Als bedrijf wilt u zo weinig mogelijk risico lopen. En de risico’s die u loopt, dekt u natuurlijk zo goed mogelijk af: uw pand, de inventaris, ziekte van uw werknemers en eventuele schade die kan ontstaan bij de uitvoering van werkzaamheden.

Risico-inventarisatie
Wij inventariseren samen met u de algemene en bedrijfsspecifieke risico’s van uw bedrijf en adviseren u hoe u die het beste kunt verzekeren. Wat heeft u nodig, hoe is de prijs-kwaliteitsverhouding bij de verschillende maatschappijen, hoe pakken de polisvoorwaarden uit voor uw bedrijf? Uiteraard zorgen we ook voor een adequate schadeafhandeling mocht die onverhoopt ontstaan.

Pakketactualisatie
Minimaal eens per drie jaar, maar bij voorkeur vaker, lichten we uw verzekeringspakket door: sluit dat nog steeds aan bij de actuele situatie van uw bedrijf?

Zzp’ers
We zien steeds meer zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die zich laten inhuren om werkzaamheden voor bedrijven uit te voeren. Werkzaamheden op het terrein van hun specifieke vaardigheden en deskundigheden. Het bedrijf dat hen inhuurt, zal de schade op hen verhalen die zij eventueel veroorzaken bij de uitvoering van werkzaamheden. Zzp’ers moeten zich dus zelf goed verzekeren. Ook die groep adviseren wij daarom meer en meer.

Werknemersverzekeringen
Verzeker de kosten die u maakt bij (tijdelijke) uitval van uw werknemers, en verzeker henzelf bij:
• arbeidsongeschiktheid
• ziekte
• verkeersongevallen of –overtredingen (verkeersaansprakelijkheid).
Ook de pensioenverzekeringen horen hierbij. Wilt u advies? Kom gerust eens langs of neem contact met ons op.

Branches
Stultiëns Assurantiën heeft jarenlang ervaring opgebouwd in verzekeringen voor de agrarische sector. Het kantoor is dan ook gespecialiseerd in verzekeringen voor deze sector.
Andere branches waarvoor wij werken:
• autotechniek (garages)
• horeca
• bouw.
En in het algemeen: het midden- en kleinbedrijf en zzp’ers.

Second opinion
In zakelijke branches gaat het om grote risico’s en grote belangen. Het is dan ook heel gebruikelijk een second opinion te vragen bij bepaalde risicosituaties. Stultiëns Assurantiën is een kleinschalig kantoor. Daardoor kunnen wij ons snel in dergelijke vragen inwerken en een advies geven.

Zie ook onze Dienstenwijzer 2015 voor aanvullende informatie over onze dienstverlening.


Copyright Stultiëns Assurantiën © 2022
Realisatie: Searacon